Afrika’nın gizli mirası Kush Krallığı Piramitleri

Afrika'nın gizli mirası Kush Krallığı Piramitleri

Kush Krallığı, Nubia’da bulunan eski bir Afrika krallığıydı, Nil nehirleri boyunca, bugün merkezi Sudan ile güney Mısır arasındaki bölgeleri kapsayan bir bölge.

Bölge, antik çağ boyunca Kushite gelişiminin üç dönemine ev sahipliği yapıyordu. Birincisinin başkenti, Nubia’nın yerli mimari ve cenaze törenlerine sahip ilk merkezi devleti olan Kerma’da (MÖ 2600–1520) bulunuyordu.

İkincisi, Napata (MÖ 1000–300) merkezliydi ve son krallık Meroë’de (MÖ 300 – MS 300) merkezlendi. Her iki krallığın da, Eski Mısır’ın geleneklerinden ve cenaze törenlerinden etkilendiği görülüyor.

MÖ 8. yüzyılda, Kral Piye Mısır’ı işgal etti ve deltadan Napata şehrine uzanan Nil vadisindeki her iki krallığı birleştirerek Mısır İmparatorluğu boyunca yirmi beşinci hükümdarlığı kurdu.

Afrika'nın gizli mirası Kush Krallığı Piramitleri

Yirmi beşinci hanedan Firavunları, Nil vadisi boyunca Memphis, Karnak, Kawa ve Jebel Barkal dahil tapınaklar ve anıtlar inşa etti veya restore etti. Hükümdarlıkları, Orta Krallık firavunlarından beri görülmeyen ilk yaygın piramit inşasını da gördü.

Yaklaşık 100 yıllık iktidarın ardından, Mısır’ın yerli hükümdarı Psamtik I’i tahta geçiren Asurluların işgalci fetihlerinin ardından Mısır ve topraklarının kontrolü sona erdi.

Kuşite uygarlığı, MS 1. ila 2. yüzyıllar arasında Roma İmparatorluğu ile bir dizi yıkıcı savaşın ardından birkaç yüzyıl boyunca ayakta kalsa da, MS altıncı yüzyılın ortalarında Kush Krallığı dağıldı.

Kush Krallığı Piramitleri

Arkeologlar, Nubia’daki (El-Kurru, Nuri, Meroe ve Jebel Barkal veya Gebel Barkal) dört kraliyet piramit sahasında inşa edilmiş 255’ten fazla piramidi açıkladılar.

Daha yakın zamanlarda, Sedeinga yakınlarındaki arkeologlar tarafından yaklaşık 35 küçük piramidin olduğu dördüncü bir piramit alanı ortaya çıkarıldı. El-Kurru, Nuri ve Meroe’de cenaze töreni kraliyet ailesine ayrılmışken, Sedeinga Piramitleri esas olarak zengin vatandaşlar için inşa edildi.